1950 - Catàleg de feines 210x297 mm

1950 - Catàleg de feines 210x297 mm
1950 - Triptic Gradulux
1950 - Triptic Laboratoris Funk
1950 - Nerca
1950 - Pikys
1951 - Anunci i marca, técnica guaix
1951 - Etiquetes diverses
1951 - Anunci, técnica guaix
1953 - Targetó
1954 - Cartell