1955 Full d`enviament i diptic. Mobba

1955 Full d`enviament i diptic. Mobba
1955 Diptics. Mobba
1956 Triptic. Mobba
1955 Diptics. Mobba
1955 Anunci. Mobba
1956 Logotip. Bàscules i balances. MOBBA
1956 Anunci. Mobba
1956 Butlletí. Mobba
1956 Transport. Mobba
1956 Papereria Joan Pedragosa
1957 Anunci. Ablaca
1957 Anunci. Saula
1957 Anuncis. Tricopaño, tricot per a alta costura
1957 Tarjetó. Tricopaño, tricot per a alta costura
1958 Estoigs. Fogo
1958 Díptic i etiqueta. Giró, malles d
1958 Envàs. Oxiclor-Fogo
1958 Logotip. Insecticida domèstic. FOGO
1958 Anunci. Fogo
1958 Anunci. Fogo, tècnica guaix
1958 Cuadríptic. Belmar, sostenidors
1958 Packaging. Fogo Oxiclor
1958 Tríptic. Maquinària industrial
1958 Packaging. Super Fogo
1958 Tarragona
1959 Dossier. Mobba, fabricant de bàscules i balances
1959 Díptic. Seimex, insecticides
1959 Nadala. Mobba, fabricant de bàscules i balances
1959 Nadala mobil. Mobba
1959 Díptic. Seimex, insecticides
1959 Díptic. Oliver Batlle, molins de bola
1959 Sace
1959 Nadala